Przekłady

I stało się, gdy Jezusb zakończyła wydawanie poleceńc swoim dwunastu uczniomd, że odszedłe stamtąd, aby nauczaćf i głosićg w ich miastach.

Słowniki:

a kończyć, dokonywać, placić cło;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c zarządzać, rozporządzać, rozkazywać;
d uczeń, adept, wychowanek;
e przechodzić, odchodzić, przesuwać się;
f nauczać, wyjaśniać, wykazywać;
g głosić, ogłaszać, podawać do wiadomości, obwieszczać, oznajmiać, być heroldem;