Przekłady

Bo wszyscy prorocya oraz Prawob prorokowali1d aż do Janac;

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προεφητευσαν" [proefēteusan]; w N/A "επροφητευσαν" [eprofēteusan];

Słowniki:

a <4396> prorok, wieszcz;
b <3551> prawo, norma;
c <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
d <4395> prorokować, zapowiadać, wieszczyć;