Przekłady

Do kogo zaś porównama to pokolenieb? Podobne jest do chłopaczków1c, którzy siedząe na rynkachd i mówiąf do2 swych3 towarzyszy2g

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "παιδαριοις" [paidariois] - chłopczykom - strong 3808; w BT i N/A "παιδιοις" [paidiois] - dzieciątkom, małym dzieciom - strong 3813;
2 w TR i BT występuje lekcja "εν αγοραις καθημενοις και προσφωνουσιν τοις εταιροις" [en agorais kathēmenois kai prosfōnousin tois etairois] - na rynkach siedzącym i przemawiającym do towarzyszy; w N/A "καθημενοις εν ταις αγοραις α προσφωνουντα τοις ετεροις" [kathēmenois en tais agorais a prosfōnounta tois eterois] - siedzącym na rynkach przemawiającym do tych, którzy towarzyszą;
3 w N/A nie występuje słowo "αυτων" [autōn] - ich;

Odnośniki:

Słowniki:

a <3666> upodobnić się, być uczyniony jak, porównać coś z czymś, czynić podobnym;
b <1074> pokolenie, rasa, rodzina;
c <3808> chłopak, chłopczyk, małe dziecko;
d <58> targowisko, rynek;
e <2521> siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
f <4377> przemawiać, wzywam, kierować słowa;
g <2083> towarzysz, kolega;