Przekłady
Przekład dosłowny:

A Jana, gdy usłyszał w więzieniu o czynachb Pomazańcac, posłałd dwóch1 swoich uczniówe,

Przekład literacki:

A Jana, gdy usłyszał w więzieniu o czynachb Chrystusac, posłałd dwóch1 swoich uczniówe,

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "δυο" [duo] - dwóch; w N/A "δια" [dia] - przez;

Słowniki:

a <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
b <2041> czyn, dzieło, działanie;
c <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
d <3992> wysłać, przekazać;
e <3101> uczeń, adept, wychowanek;