Przekłady
Przekład dosłowny:

Biadaa tobie, Chorazynieb! Biadaa tobie, Betsaidoc! Bo gdyby w Tyrzed i Sydoniee stały się cudaf, które się stały w was - dawnog w worzeh i popiele by odczuły żali.

Przekład literacki:

Biadaa tobie, Chorazynieb! Biadaa tobie, Betsaidoc! Bo gdyby w Tyrzed i Sydoniee działy się cudaf, które się działy u was - dawnog w worzeh i popiele by żałowałyi.

Odnośniki:

Słowniki:

a <3759> biada, niestety;
b <5523> Chorozain; Miasto w Galilei;
c <966> Betsaida; Aram. "בית צידה" [Betzaida] pochodzenia - dom ryb, dom połowów; Miasto w Galieli nad Jeziorem Galilejskim;
d <5184> Tyr; Hebr. "צֹר" [Tsor]; Starożytne miasto fenickie; Współcześnie nazywa się Sur, jest to miasto i port w południowym Libanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego;
e <4605> Sydon; Hebr. "צִידוֹן" [Zidon]Starożytne miasto fenickie; Współcześnie jedno z większych miast w Libanie;
f <1411> dzieło mocycud;
g <3819> starzy, od dawna, dawno temu, niegdyś, przedtem;
h <4526> wór, worek, szmatka;
i <3340> zmienić myślenie, żałować, opamiętać się, pokutować;