Przekłady
Przekład dosłowny:

A ty, Kapernaum1a, któreś2 aż do niebab zostało wyniesione3c - aż do Hadesud będziesz strącone4e! Bo gdyby w Sodomief stały się5 cudag, które się stały w tobie - stałyby6h aż do dzisiaji.

Przekład literacki:

A ty, Kaperrnaum1a, któreś2 aż do niebab zostało wyniesione3c - aż do krainy umarłychd będziesz strącone4e! Bo gdyby w Sodomief działy się5 cudag, które się dokonały u ciebie - stałaby6h aż do dzisiaji.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "καπερναουμ" [kapernaoum] - Kapernaum; w N/A "καφαρναουμ" [kafarnaoum] - Kafarnaum;
2 w TR i BT występuje lekcja "η" [he] - który - strong 3588; w N/A "μη" [me] - nie - strong 3361;
3 w TR i BT występuje lekcja "υψωθεισα" [hypsōtheisa] - które zostało wywyższone, które zostało podniesione; w N/A "υψωθηση" [hypsōthēsē] - będzie wywyższone, będzie podniesione;
4 w TR i BT występuje lekcja "καταβιβασθηση" [katabibasthēsē]; w N/A "καταβηση" [katabēsē];
5 w TR i BT występuje lekcja "εγενοντο" [egenonto]; w N/A "εγενηθησαν" [egenēthēsan];
6 w TR i BT występuje lekcja "εμειναν" [emeinan] - pozostały; w N/A "εμεινεν" [emeinen] - pozostał;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2584> Kaparnaum/Kafarnaum; Hebr. "כְּפַר נַחוּם" (Kafer Nachum) - wioska zasmucenia; Miasto położone nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela;
b <3772> niebo, niebiosa;
c <5312> wywyższać, podnosić;
d <86> Hades, piekło, kraina umarłych;
e <2601> strącać, obniżać, schodzić;
f <4670> Sodoma; Hebr. "סְדֹם" [Sedom] - spalony; Miasto w ziemi kananejskiej;
g <1411> dzieło mocycud;
h <3306> pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;
i <4594> dzisiaj, teraz;