Przekłady
Przekład dosłowny:

W tym czasiea Jezusc odpowiadającb, powiedziałd: Wyznajęe Cię, Ojczef, Panieg niebah i ziemii, że zakryłeś1j te rzeczy przed mądrymi i inteligentnymik, a objawiłeśl je niemowlętomm.

Przekład literacki:

W tym czasiea Jezusc odezwał sięb w te słowad: Wysławiame Ciebie, Ojczef, Panieg niebah i ziemii, że zakryłeś1j te rzeczy przed mądrymi i roztropnymik, a objawiłeśl je niemowlętomm.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "απεκρυψας" [apekrypsas] - strong 613; w N/A "εκρυψας" [ekrypsas] - strong 2928;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2540> pora, czas, stosowny czas;
b <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
c <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d <2036> mówić, polecić;
e <1843> wyrażać zgodę, wyznawać;
f <3962> ojciec, przodek;
g <2962> pan, władca, rządca;
h <3772> niebo, niebiosa;
i <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
j <613> zakrywać, ukrywać;
k <4908> rozumny, inteligentny, rozważny, mądry;
l <601> odkryć, wydobyć na światło;
m <3516> niemowlę, dziecko, ktoś niewykształceny, ktoś nieuczony;