Przekłady

Wszystko zostałoa mi przekazanea przez mojego Ojcab. A nikt nie znac Synad, tylko Ojciecb - i nikt nie znac Ojcab, tylko Synd oraz ten, komu Synd zechcee objawićf.

Słowniki:

a <3860> przekazywać, dostarczać, wydawać;
b <3962> ojciec, przodek;
c <1921> poznawać, uznawać, dostrzegać, rozpoznawać;
d <5207> syn, potomek;
e <1014> chcieć, zamierzać;
f <601> odkryć, wydobyć na światło;