Przekłady

Gdyż moje jarzmoa jest łagodneb, a moje brzemięc lekkied.

Słowniki:

a <2218> waga, jarzmo, duże obciążenie;
b <5543> łagodny, dobrotliwy, przydatny, przyjemny, miły;
c <5413> ciężar, brzemię, fracht, ładunek;
d <1645> lekki, lekki do zniesienia, łatwy;