Przekłady

Gdyż moje jarzmoa jest łagodneb, a moje brzemięc lekkied.

Słowniki:

a waga, jarzmo, duże obciążenie;
b łagodny, dobrotliwy, przydatny, przyjemny, miły;
c ciężar, brzemię, fracht, ładunek;
d lekki, lekki do zniesienia, łatwy;