Przekłady
Przekład dosłowny:

A Jezusb odpowiadającb, powiedziałc im: Pójdźcied i donieściee Janowif co słyszycie i widzicieg.

Przekład literacki:

Jezusb im odpowiedziała c: Idźcied i donieściee Janowif co słyszycie i widzicieg.

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c mówić, polecić;
d iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
e oznajmiać, informować, ogłaszać;
f Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
g patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;