Przekłady
Przekład dosłowny:

A Jezusb odpowiadającb, powiedziałc im: Pójdźcied i donieściee Janowif co słyszycie i widzicieg.

Przekład literacki:

Jezusb im odpowiedziała c: Idźcied i donieściee Janowif co słyszycie i widzicieg.

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <2036> mówić, polecić;
d <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
e <518> oznajmiać, informować, ogłaszać;
f <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
g <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;