Przekłady
Przekład dosłowny:

W tym czasiea, (gdy był jeden) z szabatówd, Jezusc szedłb przez zbożae, a jego uczniowief zgłodnielig i zaczęlih zrywaći kłosy i jeśćj.

Przekład literacki:

W tym czasiea, a był to szabatd, Jezusc szedłb przez zbożae, a jego uczniowief zgłodnielig i zaczęlih zrywaći kłosy i jeśćj.

Odnośniki:

Słowniki:

a pora, czas, stosowny czas;
b iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d Szabat, tydzień; Hebr. "שַׁבָּת" [Szabat] - odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi; Był to dzień odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy;
e obsiane, (pole) uprawne, zbożowe;
f uczeń, adept, wychowanek;
g być głodnyłaknąć
h rozpoczynać, dawać początek;
i zrywać, skubać, wyrywać;
j jeść, spożywać, pożerać, trawić;