Przekłady

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie gromadzia — rozpraszab.

Słowniki:

a zbierać, gromadzić;
b rozsypywać, rozpraszać;