Przekłady
Przekład dosłowny:

I ktokolwiek1 wypowiedziałbya słowob przeciw Synowic Człowieka, będzied mu odpuszczoned; kto by jednak wypowiedziała przeciw Duchowie Świętemuf, temu nie będzie odpuszczoned ani w tym2 wieku3g, ani w nadchodzącymh.

Przekład literacki:

I ktokolwiek1 wypowiedziałbya słowob przeciw Synowic Człowieczemu, będzied mu odpuszczoned; kto by jednak wypowiedziała przeciw Duchowie Świętemuf, temu nie będzie odpuszczoned ani teraz2 3g ani w przyszłościh.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "αν" [an], ta partykuła łączy się ze słowem "ος" [hos] - kiedykolwiek; w BT i N/A "εαν" [ean] - jeśli;
2 w TR i N/A występuje lekcja "τουτω" [toutō] - tym; w BT "τω νυν" [tō nyn] - teraz;
3 w BT nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <3056> słowo, mowa, sprawa;
c <5207> syn, potomek;
d <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
e <4151> duchwiatr;
f <40> święty, poświęcony, oddzielony;
g <165> wiek, cykl czasu;
h <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;