Przekłady
Przekład dosłowny:

I ktokolwiek1 wypowiedziałbya słowob przeciw Synowic Człowieka, będzied mu odpuszczoned; kto by jednak wypowiedziała przeciw Duchowie Świętemuf, temu nie będzie odpuszczoned ani w tym2 wieku3g, ani w nadchodzącymh.

Przekład literacki:

I ktokolwiek1 wypowiedziałbya słowob przeciw Synowic Człowieczemu, będzied mu odpuszczoned; kto by jednak wypowiedziała przeciw Duchowie Świętemuf, temu nie będzie odpuszczoned ani teraz2 3g ani w przyszłościh.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "αν" [an], ta partykuła łączy się ze słowem "ος" [hos] - kiedykolwiek; w BT i N/A "εαν" [ean] - jeśli;
2 w TR i N/A występuje lekcja "τουτω" [toutō] - tym; w BT "τω νυν" [tō nyn] - teraz;
3 w BT nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

Słowniki:

a mówić, polecić;
b słowo, mowa, sprawa;
c syn, potomek;
d zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
e duchwiatr;
f święty, poświęcony, oddzielony;
g wiek, cykl czasu;
h zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;