Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy odpowiedzielia 1 niektórzy ze znawców Prawab i faryzeuszówc, mówiąc: Nauczycielud, chcemye zobaczyćf znakg od Ciebie.

Przekład literacki:

Wtedy odpowiedzielia 1 niektórzy ze znawców Prawab i faryzeuszówc: Nauczycielud, chcemye zobaczyćf znakg od Ciebie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje słowo "αυτω" [autō] - Mu;

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
c Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
d nauczyciel, pedagog;
e chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
f znak, cud, wskaznaie;
g znać, zapamiętać, widzieć;