Przekłady

Wtedy odpowiedzieli (Mu)1 niektórzy ze znawców Prawaa i faryzeuszówb: Nauczycielu, chcemy zobaczyć znak od Ciebie.

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje słowo "αυτω" [autō] - Mu;

a pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
b Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;