Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdyż podobnie jak [Jonasza był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce], tak i Syn Człowieka będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.1

Przekład literacki:

Gdyż podobnie jak [Jonasza był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce], tak i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.

Komentarz:

1 Jest to nawiązanie do Księgi Jonasza 2:1: Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. (Biblia Warszawska);

a Jonasz; Hebr. "יוֹנָה" [Jonah) - gołąb;