Przekłady
Przekład dosłowny:

Wówczas idziea, zabierab z sobą siedem innychc duchówd złośliwszyche od siebie i, po wejściuf, zamieszkujeg tam; i końcowyh (stan) tego człowieka staje się gorszy od początkówi. Tak też będzie z tym złymk pokoleniemj.

Przekład literacki:

Wówczas idziea, zabierab z sobą siedem innychc duchówd złośliwszyche od siebie i, po wejściuf, zamieszkujeg tam; i końcowyh stan tego człowieka staje się gorszy od początkówi. Tak też będzie z tym złymk pokoleniemj.

Słowniki:

a <4198> iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
b <3880> otrzymywać. brać, przyjmować;
c <2087> inny, różny, towarzyszący;
d <4151> duchwiatr;
e <4191> złośliwy, niegodziwy, bardziej zły;
f <1525> wchodzić, przychodzić;
g <2730> mieszkać, osiedlać się;
h <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
i <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
j <1074> pokolenie, rasa, rodzina;
k <4190> złe, niegodziwe;