Przekłady
Przekład dosłowny:

Wówczas idziea, zabierab z sobą siedem innychc duchówd złośliwszyche od siebie i, po wejściuf, zamieszkujeg tam; i końcowyh (stan) tego człowieka staje się gorszy od początkówi. Tak też będzie z tym złymk pokoleniemj.

Przekład literacki:

Wówczas idziea, zabierab z sobą siedem innychc duchówd złośliwszyche od siebie i, po wejściuf, zamieszkujeg tam; i końcowyh stan tego człowieka staje się gorszy od początkówi. Tak też będzie z tym złymk pokoleniemj.

Słowniki:

a iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
b otrzymywać. brać, przyjmować;
c inny, różny, towarzyszący;
d duchwiatr;
e złośliwy, niegodziwy, bardziej zły;
f wchodzić, przychodzić;
g mieszkać, osiedlać się;
h ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
i pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
j pokolenie, rasa, rodzina;
k złe, niegodziwe;