Przekłady
Przekład dosłowny:

On zaś odpowiadająca, powiedziałb do tego, który1 Mu o tym powiedział1b: Kto jest moją matką i kim są moi braciac?

Przekład literacki:

On zaś zwrócił sięa b do tego, który1 Mu o tym powiedział1b: Kto jest moją matką i kim są moi braciac?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειποντι" [eiponti] - który powiedział - strong 2036; w N/A "λεγοντι" [legonti] - który mówi - 3004;

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b mówić, polecić;
c brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";