Przekłady
Przekład dosłowny:

ale nie maa w sobie korzenia, jest niestałyb, a gdy stał się uciskc lub prześladowanied z powodu słowae, zaraz się zrażaf.

Przekład literacki:

ale nie maa w sobie korzenia, jest niestałyb, a gdy przychodzi uciskc lub prześladowanied z powodu słowae, zaraz się zrażaf.

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <4340> niestały, zmienny, chwiejny;
c <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
d <1375> prześladowanie, ściganie;
e <3056> słowo, mowa, sprawa;
f <4624> zrażać, obrażać, gorszyć, prowadzić do obrazy;