Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy ludzie spali, przyszedła jego nieprzyjacielb, nasiał1c życicęd między pszenicęe i odszedłf.

Przekład literacki:

A gdy ludzie spali, przyszedła jego nieprzyjacielb, nasiał1c chwastud między pszenicęe i odszedłf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εσπειρεν" [espeiren]; w N/A "επεσπειρεν" [epespeiren];

Słowniki:

a <2064> przychodzić, chodzić;
b <2190> wrogi, nieprzyjazny, znienawidzony;
c <4687> siać, rozpowszechniać, rozpraszać;
d <2215> życica, chwast, kąkol, fałszywy pszenica;
e <4621> pszenica, zboże;
f <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;