Przekłady
Przekład dosłowny:

Przyszlia więc słudzyb gospodarzac i powiedzielid mu: Paniee, czy nie posiałeśh dobregof nasieniag na swojej rolii? Skąd więc maj tę życicę1j?

Przekład literacki:

Przyszlia więc słudzyb gospodarzac i zapytalid go: Paniee, czy nie posiałeśh dobregof nasieniag na swojej rolii? Skąd więc wziął sięj na niej ten chwast1j?

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "τα" [ta]; Jest to podkreślenie, że chodzi o chwast, o którym była mowa wcześniej;

Słowniki:

a <4334> podchodzić, zbliżać się;
b <1401> niewolnik, sługa;
c <3617> gospodarz, pan domu, głowa rodziny;
d <2036> mówić, polecić;
e <2962> pan, władca, rządca;
f <2570> piekne, dobre, godne, szlachetne;
g <4690> nasienie, potomstwo;
h <4687> siać, rozpowszechniać, rozpraszać;
i <68> pole, rola, posiadłość wiejska, wieś, wioska;
j <2192> mieć, posiadać;
k <2215> życica, chwast, kąkol, fałszywy pszenica;