Przekłady

A gdy on siał, niektóre padły przy drodze i przyleciały1 ptaki — i2 zjadły je.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηλθεν" [ēlthen] - przyszedł; w N/A "ελθοντα" [elthonta] - przyszedłszy ;
2 w N/A nie występuje słowo "και" [kai];