Przekłady
Przekład dosłowny:

Tak będzie przy końcua wiekub; wyjdąc posłańcyd i oddzieląe złychf spośród sprawiedliwychg,

Przekład literacki:

Tak będzie przy końcua obecnej rzeczywistościb; wyjdąc aniołowied i oddzieląe złychf spośród sprawiedliwychg,

Słowniki:

a <4930> koniec, spełnienie się, realizacja;
b <165> wiek, cykl czasu;
c <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
d <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
e <873> oddzielać, odłączać;
f <4190> złe, niegodziwe;
g <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;