Przekłady

W tym czasie tetrarcha1 Heroda usłyszał wieść o Jezusieb.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "τετραρχης" [tetrarchēs]; w N/A "τετρααρχης" [tetraarchēs];

a Herod - Syn bohatera;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;