Przekłady

Wtedy podeszli do Jezusa 1a faryzeuszed oraz znawcy Prawac2 z Jerozolimyb z takim pytaniem:

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "οι" [oi];
2 w TR i BT występuje lekcja "γραμματεις και φαρισαιοι" [grammateis kai farisaioi] - znawcy Pisma i faryzeusze; w N/A "φαρισαιοι και γραμματεις" [farisaioi kai grammateis] - faryzeusze i znawcy Pisma;

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
c pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
d Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;