Przekłady

Gdyż z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czynya, kradzieże, fałszywe świadectwa, obraźliwe słowa.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 6:5: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe; I Księgi Mojżeszowej 8:21: I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem.; Przypowieści Salomona 6:14: w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę.; Księgi Jeremiasza 17:9: Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (Biblia Warszawska);

a rozpusta, nierząd, wszeteczeństwo;