Przekłady
Przekład dosłowny:

On jednak nie odpowiedziała jej ani słowemb. A Jego uczniowied podeszlic i pytali1e Go, mówiąc: Oddalf ją, bo krzyczyg za nami.

Przekład literacki:

On jednak nie odpowiedziała jej ani słowemb. A Jego uczniowied podeszlic i prosili1e Go: Oddalf ją, bo krzyczyg za nami.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηρωτων" [ērōtōn]; w N/A "ηρωτουν" [ērōtoun];

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b słowo, mowa, sprawa;
c podchodzić, zbliżać się;
d uczeń, adept, wychowanek;
e prosić, pytać, błagać, upraszać;
f oddalićopuścićuwolnićwypuścić;
g głośno krzyczeć, wrzeszczeć;