Przekłady
Przekład dosłowny:

On jednak nie odpowiedziała jej ani słowemb. A Jego uczniowied podeszlic i pytali1e Go, mówiąc: Oddalf ją, bo krzyczyg za nami.

Przekład literacki:

On jednak nie odpowiedziała jej ani słowemb. A Jego uczniowied podeszlic i prosili1e Go: Oddalf ją, bo krzyczyg za nami.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηρωτων" [ērōtōn]; w N/A "ηρωτουν" [ērōtoun];

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <3056> słowo, mowa, sprawa;
c <4334> podchodzić, zbliżać się;
d <3101> uczeń, adept, wychowanek;
e <2065> prosić, pytać, błagać, upraszać;
f <630> oddalićopuścićuwolnićwypuścić;
g <2896> głośno krzyczeć, wrzeszczeć;