Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy odpowiadająca Jezusb, powiedziałc do niej: O, kobietod, wielkae jest twoja wiaraf; niech ci się stanie, jak chceszg. I od tej godzinyi jej córka była uzdrowionah.

Przekład literacki:

Wtedy Jezusb zwrócił sięa c do niej: O, kobietod, wielkae jest twoja wiaraf; niech ci się stanie, jak chceszg. I od tej godzinyi jej córka była uzdrowionah.

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <2036> mówić, polecić;
d <1135> kobieta, żona, pani;
e <3173> wielki, potężny;
f <4102> wiara, wierność, zaufanie, poręka;
g <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
h <2390> uzdrawiac, leczyć;
i <5610> godzina, pora, czas;