Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy odpowiadająca Jezusb, powiedziałc do niej: O, kobietod, wielkae jest twoja wiaraf; niech ci się stanie, jak chceszg. I od tej godzinyi jej córka była uzdrowionah.

Przekład literacki:

Wtedy Jezusb zwrócił sięa c do niej: O, kobietod, wielkae jest twoja wiaraf; niech ci się stanie, jak chceszg. I od tej godzinyi jej córka była uzdrowionah.

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c mówić, polecić;
d kobieta, żona, pani;
e wielki, potężny;
f wiara, wierność, zaufanie;
g chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
h uzdrawiac, leczyć;
i godzina, pora, czas;