Przekłady
Przekład dosłowny:

I przyszłya do Niego wielkie tłumy, które mająb z sobą kulawychc, niewidomychd, głuchoniemyche, kalekichf1 oraz wielu innychg i kładlih ich u stóp Jezusa2i, a On ich uzdrowiłj,

Przekład literacki:

I przyszłya do Niego wielkie tłumy, które miałyb z sobą kulawychc, niewidomychd, głuchoniemyche, kalekichf1 oraz wielu innychg i kładlih ich u stóp Jezusa2i, a On ich uzdrowiłj,

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "κωφους κυλλους" [kōfous kyllous] - głuchoniemych, kalekich; w N/A "κυλλους κωφους" [kyllous kōfous] - kalekich, głuchoniemych;
2 w TR i BT występuje lekcja "του ιησου" [tou iēsou] - Jezusa; w N/A "αυτου" [autou] - Jego;

Słowniki:

a podchodzić, zbliżać się;
b mieć, posiadać;
c kulawy, chromy, pozbawiony nóg;
d niewidomy, ślepy;
e głuchoniemi, głusi, niemi;
f kaleki, ułomny, chory;
g inny, różny, towarzyszący;
h rzucać, porzucać, składać;
i Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
j uleczać, uzdrawiać, obsługiwać;