Przekłady

Jezusa zaś przywołałb swoich uczniówc i powiedziałd: Żale mi tego tłumu, gdyż już trzy dni1 przebywają zef Mną i nie mająg co jeść, a nie chcęj odprawićh ich głodnychi, aby czasem nie zasłablik w drodzel.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ημερας" [hēmeras]; w N/A "ημεραι" [hēmerai];

Słowniki:

a <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b <4341> przywoływać, wzywać;
c <3101> uczeń, adept, wychowanek;
d <2036> mówić, polecić;
e <4697> litować się, czuć litość, współczuć;
f <4357> pozostawać przy, czekać, trwać przy czymś, trwać;
g <2192> mieć, posiadać;
h <630> oddalićopuścićuwolnićwypuścić;
i <3523> głodny, na czczo, bez jedzenia, pościć;
j <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
k <1590> osłabiać się, trudzić się;
l <3598> droga, podróż, ścieżka;