Przekłady
Przekład dosłowny:

On jednak obrócił sięa i powiedziałb Piotrowic: Odejdźd ode Mnie, szataniee! Jesteś mi1 zgorszeniemf, gdyż nie myśliszg o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Przekład literacki:

On jednak obrócił sięa i powiedziałb Piotrowic: Zejdźd Mi z drogi, szataniee! Jesteś mi1 zgorszeniemf, gdyż nie myśliszg o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "μου ει" [mou ei] - Mi jesteś; w N/A "ει εμου" [ei emou] - jesteś Mi;

Słowniki:

a obracać, zmieniać, odwracać;
b powiedzieć, polecić;
c Piotr - kamyk, odłamek skalny;
d iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;
e szatan; Hebr. "שָׂטָן" (Satan) - przeciwnik;
f zgorszenie, sidło, przeszkoda, potknięcie;
g myśleć, rozumieć, obserwować, usposabiać;