Przekłady
Przekład dosłowny:

On jednak obrócił się i powiedział Piotrowia: Odejdź ode Mnie, szatanieb! Jesteś mi1 zgorszeniem, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Przekład literacki:

On jednak obrócił się i powiedział Piotrowia: Zejdź Mi z drogi, szatanieb! Jesteś mi1 zgorszeniem, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "μου ει" [mou ei] - Mi jesteś; w N/A "ει εμου" [ei emou] - jesteś Mi;

a Piotr - kamyk, odłamek skalny;
b szatan; Hebr. "שָׂטָן" (Satan) - przeciwnik;