Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdyż Synb Człowieka maa przychodzićc w chwaled swojego Ojcae, z posłańcamif swymi, i wtedy oddag każdemu według jego czynówh.

Przekład literacki:

Gdyż Synb Człowieczy maa przyjśćc w chwaled swojego Ojcae, z aniołamif swymi, i wtedy oddag każdemu według jego czynówh.

Odnośniki:

Słowniki:

a zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
b syn, potomek;
c przychodzić, chodzić;
d chwała, sława, honor, splendor;
e ojciec, przodek;
f posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
g oddawać, zdawać, odpłacać;
h postępowanie, dokonanie, czyn, akcja;