Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdyż Synb Człowieka maa przychodzićc w chwaled swojego Ojcae, z posłańcamif swymi, i wtedy oddag każdemu według jego czynówh.

Przekład literacki:

Gdyż Synb Człowieczy maa przyjśćc w chwaled swojego Ojcae, z aniołamif swymi, i wtedy oddag każdemu według jego czynówh.

Odnośniki:

Słowniki:

a <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
b <5207> syn, potomek;
c <2064> przychodzić, chodzić;
d <1391> chwała, sława, honor, splendor;
e <3962> ojciec, przodek;
f <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
g <591> oddawać, zdawać, odpłacać;
h <4234> postępowanie, dokonanie, czyn, akcja;