Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdyż Syn Człowieka ma przyjść w chwale swojego Ojca, z posłańcamia swymi, i wtedy odda każdemu według jego czynów.1

Przekład literacki:

Gdyż Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swojego Ojca, z aniołamia swymi, i wtedy odda każdemu według jego czynów.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 28:4: Odpłać im według czynu ich I według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli!; Psalmu 62:13: I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego.; Przypowieści Salomona 24:12: Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu.; Księgi Daniela 7:13: I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. (Biblia Warszawska);

a dosł. posłanieczwiastun; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;