Przekłady

Jeszcze nie dostrzegaciea? I nie pamiętacieb tych pięciu chlebówc dla pięciu tysięcy — i ile koszów zebraliścied?

Słowniki:

a <3539> rozumieć, zauważać, rozważać;
b <3421> pamiętać, wspominać, przypominać sobie;
c <740> chleb, żywność;
d <2983> przyjmować, odebierać, brać;