Przekłady

A po sześciu dniach Jezusa wziął z sobą Piotrab, Jakubac oraz jego brata Janad, i wyprowadził ich osobno na wysoką górę.

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Piotr - kamyk, odłamek skalny;
c Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
d Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;