Przekłady
Przekład dosłowny:

A po sześciu dniach Jezusb bierzea z sobą Piotrac, Jakubad oraz jego brataf Janae, i wyprowadzag ich osobnoj na wysokąi góręh.

Przekład literacki:

A po sześciu dniach Jezusb wziąła z sobą Piotrac, Jakubad oraz jego brataf Janae, i wyprowadziłg ich osobnoj na wysokąi góręh.

Słowniki:

a otrzymywać. brać, przyjmować;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c Piotr - kamyk, odłamek skalny;
d Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
e Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
f brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
g prowadzić, nosić, ofiarowywać;
h góra, wzniesienie;
i wysoki, wzniosły;
j własny, osobisty, posiadany;