Przekłady

(Piotr) odpowiedział: Owszem, (płaci). A gdy wchodził1 do domu, Jezusa uprzedził go pytaniem: Jak myślisz, Szymonieb, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub podatek? Od swoich synów czy od obcych?

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "οτε εισηλθεν" [ote eisēlthen] - gdy wszedł; w N/A "ελθοντα" [elthonta] - przyszedłszy;

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Szymon/Symeon; Hebr. "שִׁמְעוֹן" (Szimon) - słyszeć;