Przekłady
Przekład dosłowny:

W tej godziniea uczniowiec podeszlic do Jezusad, mówiąc: Kto jest większye w Królestwie Niebiosf?

Przekład literacki:

W tym czasiea uczniowiec podeszlic do Jezusad i zapytali: Kto jest największye w Królestwie Niebiosf?

Słowniki:

a godzina, pora, czas;
b podchodzić, zbliżać się;
c uczeń, adept, wychowanek;
d Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
e większy, wspanialszy;
f niebo, niebiosa;