Przekłady

Jeśli twój bratb zgrzeszya przeciw tobie1, idźc i2 upomnijd go sam na same; jeśli cię posłuchaf, pozyskałeśf swego bratab.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 występuje w wariancie lekcja "εις σε" [eis de] - przeciw tobie;
2 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Odnośniki:

Słowniki:

a grzeszyć, błądzić, pozbawić czegoś, tracić, chybiać celu;
b brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
c iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;
d upomnieć, wystawić, wyeksponować, zawstydzić, ganić, karcić;
e sam, samotny, tylko, jeden, pozbawiony czegoś, pojedynczy;
f zyskiwać, zdobywać, wygrywać;