Przekłady
Przekład dosłowny:

On jednak nie chciała, lecz1 odszedłb i wtrąciłc go do więzieniad, dopóki nie oddae co2 jest dłużnyf.

Przekład literacki:

On jednak nie chciała, lecz1 odszedłb i wtrąciłc go do więzieniad, dopóki nie oddae 2 długuf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A występuje lekcja "αλλ" [all]; w BT "αλλα" [alla];
2 w N/A nie występuje lekcja "ου" [ou] - co;

Słowniki:

a <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
b <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
c <906> rzucać, zrzucać;
d <5438> strażnica, więzienie;
e <591> oddawać, zdawać, odpłacać;
f <3784> być winnym, być zobowiązanym;