Przekłady
Przekład dosłowny:

On jednak nie chciała, lecz1 odszedłb i wtrąciłc go do więzieniad, dopóki nie oddae co2 jest dłużnyf.

Przekład literacki:

On jednak nie chciała, lecz1 odszedłb i wtrąciłc go do więzieniad, dopóki nie oddae 2 długuf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A występuje lekcja "αλλ" [all]; w BT "αλλα" [alla];
2 w N/A nie występuje lekcja "ου" [ou] - co;

Słowniki:

a chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
b odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
c rzucać, zrzucać;
d strażnica, więzienie;
e oddawać, zdawać, odpłacać;
f być winnym, być zobowiązanym;