Przekłady
Przekład dosłowny:

I kto przyjmiea jedno takie dzieckob1 w moje imięc, Mnie przyjmujea.

Przekład literacki:

I kto przyjmiea jedno takie dzieckob1 ze względu na Mniec, Mnie przyjmujea.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "παιδιον τοιουτον εν" [paidion toiouton en] - dzieciątko takie jedno; w N/A "εν παιδιον τοιουτο" [en paidion toiouton] - jedno dziecko takie;

Słowniki:

a <1209> brać, przyjmować, odbierać, akceptować, przyjmować;
b <3813> małe dziecko, dzieciątko, niemowlę;
c <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;