Przekłady

szanuja ojcab swojego1 i matkę oraz: kochajc swojego bliźniegod, jak samego siebie.

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "σου" [sou] - twojego;

Odnośniki:

Słowniki:

a szanować, poważać, cenić, czcić;
b ojciec, przodek;
c kochać, miłować;
d bliźni, tuż obok, w pobliżu, po sąsiedzku;