Przekłady

szanuja ojcab swojego1 i matkę oraz: kochajc swojego bliźniegod, jak samego siebie.

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "σου" [sou] - twojego;

Odnośniki:

Słowniki:

a <5091> szanować, poważać, cenić, czcić;
b <3962> ojciec, przodek;
c <25> kochać, miłować;
d <4139> bliźni, tuż obok, w pobliżu, po sąsiedzku;