Przekłady
Przekład dosłowny:

A Jezusa im powiedziałb: Amenc, mówię wam, że wy, którzy poszliście zad Mną, przy odrodzeniue, gdy Syng Człowieka zasiądzie1f na tronieh swojej chwałyi, zasiądziecief i wy na dwunastu tronachh, aby sądzićj dwanaście pokoleńk Izraelal.

Przekład literacki:

A Jezusa im powiedziałb: Zapewniamc was, że wy, którzy poszliście zad Mną, przy odrodzeniue, gdy Syng Człowieczy zasiądzie1f na tronieh swojej chwałyi, zasiądziecief i wy na dwunastu tronachh, aby sądzićj dwanaście pokoleńk Izraelal.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "καθισεσθε" [kathisesthe]; w N/A "καθησεσθε" [kathēsesthe];

Słowniki:

a <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b <2036> mówić, polecić;
c <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;
d <190> podążać, towarzyszyć, uczestniczyć;
e <3824> odrodzenie, ponowne stanie się, regeneracja;
f <2523> siadać, osiadać;
g <5207> syn, potomek;
h <2362> tron, fotel, siedzenie;
i <1391> chwała, sława, honor, splendor;
j <2919> sądzić, potępić;
k <5443> plemię, rasa;
l <2474> Izrael; Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem; Państwo i naród pochodzące od Jakuba, wnuka Abrahama;