Przekłady
Przekład dosłowny:

A Jezusa im powiedziałb: Amenc, mówię wam, że wy, którzy poszliście zad Mną, przy odrodzeniue, gdy Syng Człowieka zasiądzie1f na tronieh swojej chwałyi, zasiądziecief i wy na dwunastu tronachh, aby sądzićj dwanaście pokoleńk Izraelal.

Przekład literacki:

A Jezusa im powiedziałb: Zapewniamc was, że wy, którzy poszliście zad Mną, przy odrodzeniue, gdy Syng Człowieczy zasiądzie1f na tronieh swojej chwałyi, zasiądziecief i wy na dwunastu tronachh, aby sądzićj dwanaście pokoleńk Izraelal.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "καθισεσθε" [kathisesthe]; w N/A "καθησεσθε" [kathēsesthe];

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b mówić, polecić;
c Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;
d podążać, towarzyszyć, uczestniczyć;
e odrodzenie, ponowne stanie się, regeneracja;
f siadać, osiadać;
g syn, potomek;
h tron, fotel, siedzenie;
i chwała, sława, honor, splendor;
j sądzić, potępić;
k plemię, rasa;
l Izrael; Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem; Państwo i naród pochodzące od Jakuba, wnuka Abrahama;