Przekłady
Przekład dosłowny:

Podeszlia do Niego również faryzeusze1b, którzy wystawiającc Go na próbęc, mówiąc Mu2: Czy wolnod człowiekowi oddaliće swoją żonęf z każdej przyczynyg?

Przekład literacki:

Podeszlia do Niego również faryzeusze1b, którzy wystawiającc Go na próbęc zadali Mu2 pytanie: Czy wolnod człowiekowi oddaliće swoją żonęf z każdej przyczynyg?

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "οι" [hoi];
2 w N/A nie występuje słowo "αυτω" [autō] - Mu;

Słowniki:

a <4334> podchodzić, zbliżać się;
b <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
c <3985> doświadczać, próbować, testować, kusić;
d <1832> wolno, jest dozwolone, jest zgodnie z prawem, jest możliwe;
e <630> oddalićopuścićuwolnićwypuścić;
f <1135> kobieta, żona, pani;
g <156> przyczyna, powód, odpowiedzialność;