Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdy Jezusa urodził się w Betlejemb w Judei1c za dni króla Heroda2d, oto przybyli do Jerozolimye magowief ze wschodu

Przekład literacki:

Gdy Jezusb urodził się w Betlejemb w Judei1c za dni króla Heroda2d, oto przybyli do Jerozolimye mędrcyf ze wschodu

Komentarz:

1 jest to nawiązanie do proroctwa z Księgi Micheasza 5:1-2a: Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. (Biblia Warszawska);
2 Herod Wielki panował nad Judeą, Galileą i Bataneą w latach 37-4 p.n.e.; 

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b Betlejem; Hebr. "בֵּית" [BethLechem] - Dom chleba; Miasto w Judei, w którym urodził się m.in. król Dawid i Jezus; 
c Judea; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Górzysty teren położony w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
d Herod - Syn bohatera;
e magowiemędrcy;
f Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela;