Przekłady
Przekład dosłowny:

A ostrzeżenia we śnieb, aby nie wrócićc do Heroda1d, inną drogąe powrócilif w swojego krajug.

Przekład literacki:

A ostrzeżenia we śnieb, aby nie wracaćc do Heroda1d, inną drogąe powrócilif w swoje stronyg.

Komentarz:

1 Herod Wielki panował nad Judeą, Galileą i Bataneą w latach 37-4 p.n.e.; 

Słowniki:

a otrzymać wyrocznię, ostrzegać, wezwać publicznie;
b sen, marzenie;
c zawracać, wracać;
d Herod - Syn bohatera;
e droga, podróż, ścieżka;
f oddalać się, odchodzić, wycofywać się, powracać;
g pole, region, kraj;