Przekłady
Przekład dosłowny:

Królestwo Niebiosa podobne jest bowiem do pewnego człowieka, gospodarzab, który zarazd wyszedłc wczesnym rankieme wynająćf robotnikówg do swojej winnicy.

Przekład literacki:

Królestwo Niebiosa podobne jest bowiem do pewnego człowieka, gospodarzab, który wyszedłc wczesnym rankieme wynająćf robotnikówg do swojej winnicy.

Słowniki:

a niebo, niebiosa;
b gospodarz, pan domu, głowa rodziny;
c wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
d równocześnie, jednocześnie;
e rano, świt, wczesny ranek;
f wynajmować angażować;
g pracownik, robotnik;