Przekłady
Przekład dosłowny:

On zaś odpowiadająca, powiedziałb jednemu z nich1: Przyjacieluc, nie krzywdzę cięd. Czy nie zgodziłeś sięf ze mną na denarae?

Przekład literacki:

On zaś odpowiedziała b jednemu z nich1: Przyjacieluc, nie krzywdzę cięd. Czy nie zgodziłeś sięf ze mną na denarae?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειπεν ενι αυτων" [eipen eni autōn] - powiedział jednemu (z) nich; w N/A "ενι αυτων ειπεν" [eni autōn eipen] - jednemu (z) nich powiedział;

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2036> mówić, polecić;
c <2083> towarzysz, kolega;
d <91> czynił niesprawiedliwość, krzywdzić;
e <1220> denar; Mała rzymska srebrna moneta, za czasów Nerona ważyła 53 gramy;
f <4856> zgodnie dźwięczeć, harmonizować, zgadzać się, zgodnie twierdzić, umawiać się, uzgadanić, układać się z kimś;