Przekłady
Przekład dosłowny:

Jezusb odpowiadająca, powiedziałc: Nie wiecied, o co prosiciee. Czy możecief pićg kielichh, który Ja mami pićg i zanurzeniemj, którym Ja jestem zanurzonyk, zostać zanurzonymi1k? Mówią Mu: Możemyf.

Przekład literacki:

Jezusb odpowiedziała c: Nie wiecied, o co prosiciee. Czy możecief pićg kielichh, który Ja mami pićg i chrztemj, którym Ja jestem chrzczonyk, zostać ochrzczeni1k? Mówią Mu: Możemyf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι" [kai to baptisma ho egō baptizomai baptisthēnai] - i zanurzeniem, którym Ja jestem zanurzony, zostać zanurzonymi; w BT "η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι" [hē to baptisma ho egō baptizomai baptisthēnai] - czy zanurzeniem, którym Ja jestem zanurzony, zostać zanurzonymi; w N/A nie występuje ta lekcja;

Odnośniki:

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <2036> mówić, polecić;
d <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
e <154> prosić, pytać, błagać;
f <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
g <4095> pić, chłonąć;
h <4221> kubek, kielich;
i <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
j <908> zanurzenie, chrzest, obmycie;
k <907> zanurzać, chrzcić, obmywać;