Przekłady

A gdy się przybliżyli do Jerozolimya i przyszli do Betfage1b, do2 Góry Oliwnej3, wtedy Jezus4c posłał dwóch uczniów5

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "βηθφαγη" [bēthfagē]; w BT "βηθσφαγη" [bēthsfagē];
2 w TR i BT występuje lekcja "προς" [pros] - strong 4314; w N/A "εις" [eis] - strong 1519;
3 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);
4 w N/A nie występuje rodzajnika "ο" [ho];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Zachariasza 14:4: Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. (Biblia Warszawska);

a Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
b Betfage; Miejscowość położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;