Przekłady

A gdy się przybliżylia do Jerozolimyb i przyszlic do Betfage1d, do2 Górye Oliwnejf3, wtedy Jezus4g posłałh dwóch uczniówi

Komentarz:

3 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A występuje lekcja "βηθφαγη" [bēthfagē]; w BT "βηθσφαγη" [bēthsfagē];
2 w TR i BT występuje lekcja "προς" [pros] - strong 4314; w N/A "εις" [eis] - strong 1519;
4 w N/A nie występuje rodzajnika "ο" [ho];

Odnośniki:

Słowniki:

a zbliżać się, podchodzić;
b Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
c przychodzić, chodzić;
d Betfage; Miejscowość położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej;
e góra, wzniesienie;
f drzewo oliwkowe, drzewo oliwne, oliwka;
g Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
h wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
i uczeń, adept, wychowanek;