Przekłady

Arcykapłani natomiast i znawcy Prawaa, widząc dziwy, które czynił, oraz dzieci, które wołały1 w świątyni i mówiły: Hosannab Synowi Dawida2c, oburzyli się3

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje rodzajnik "τους" [tous];
2 w TR występuje lekcja "δαβίδ" [Dabid]; w BT i N/A "δαυίδ" [Dauid];
3 jest to nawiązanie do Psalmu 118:25-26: O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.; Psalmu 148:1: Alleluja.Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach! (Biblia Warszawska);

a pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
b Hosanna; Hebr. "יָשַׁע" [jasza] - zbaw; "נָא" [na] - proszę; zbaw proszę;
c Dawid; Hebr. "דָּוִד" [Dawid] - Umiłowany; Król Izraela. Syn Jesajego; Zapowiedziany Zbawiciel miał być jego potomkiem; Panował nad Judą w latach ok. 1010 – 1002 p.n.e. i nad całym Izraelem w latach ok. 1002 – 970 p.n.e.;