Przekłady
Przekład dosłowny:

Znów posłała inne sługib, więcejc od pierwszychd — i uczynilie im podobnie.

Przekład literacki:

Znów posłała inne sługib, więcejc od pierwszychd — i postąpilie z nimi podobnie.

Słowniki:

a <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
b <1401> niewolnik, sługa;
c <4119> więcej, liczniej;
d <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
e <4160> czynić, działać;