Przekłady

Gdy więc przyjdziea panb winnicy, co uczynic tym rolnikomd?

Słowniki:

a <2064> przychodzić, chodzić;
b <2962> pan, władca, rządca;
c <4160> czynić, działać;
d <1092> rolnik, winogrodnik, ogrodnik;